Společnost

Svoji více než desetiletou existenci společnost začala ve všeobecně známé Veverkově ulici v Pražských Holešovicích jako Poslední Hvězda. Po necelých dvou letech se společnost přesunula do Liberce, kde působí doteď.

Od svého počátku byla firma založena na poskytování profesionálních služeb na vysoké úrovni, v rozličných odvětvích od univerzitního vzdělávání po typografii, rozličnými technologiemi od Ruby on Rails na počátku po Node a ClojureScript v současnosti.

Do budoucna připravujeme rozšíření našich služeb o vydavatelskou činnost a dopravní telematiku. Zásadní technologii, pro kterou v tuto chvíli vytváříme vývojové prostředí, bude nový programovací jazyk Janet, kde je náš CTO členem GitHub organizace.